Beschikbare tuinen:


Bij Nut en Genoegen hebben  144  leden een tuin. Als lid van de vereniging betalen ze contributie voor het gebruik van de tuin.


De tuin wordt dus geen eigendom van een lid. De leden kopen de opstallen. De contributie van de vereniging betaalt u jaarlijks.

 

Hebt u interesse voor een tuin dan kunt u zich laten inschrijven, of wil u weten of er tuinen beschikbaar zijn, kom dan eens langs. U kunt dit iedere zaterdag doen tussen 10:00 uur en 12:00 uur bij het aanwezige bestuur.


Het inschrijfgeld bedraagt € 15, -