Beschikbare tuinen:


Bij Nut en Genoegen hebben  144  leden een tuin. Als lid van de vereniging betalen ze contributie voor het gebruik van de tuin.


De tuin wordt dus geen eigendom van een lid. De leden kopen de opstallen. De contributie van de vereniging betaalt u jaarlijks.

 

Hebt u interesse voor een tuin dan kunt u zich laten inschrijven, of wil u weten of er tuinen beschikbaar zijn, kom dan eens langs. U kunt dit iedere zaterdag doen tussen 10:00 uur en 12:00 uur bij het aanwezige bestuur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15, - 

 

Ondanks de lange wachtlijst is het weer mogelijk zich aan te melden als kandidaat-lid van onze vereniging. De ledenstop is beëindigd. 

Er is bestuursbesluit dat kandidaat-leden punten kunnen verdienen door zich in te spannen voor de vereniging. Met deze punten kun je stijgen op de wachtlijst. Het kandidaat-lid met de meeste punten krijgt als eerste een beschikbare tuin aangeboden. 

  • kunnen per week maximaal één punt verdienen door zich tijdens de tuinbeurten of bij de bouw- en werkcommissie in te zetten voor de vereniging. 
  • zijn verplicht minimaal twee punten per jaar te verdienen door het doen van tuinbeurten. 
  • die niet aan deze verplichting voldoen, verliezen de verkregen punten en komen zo onderaan de wachtlijst. 
  • die twee jaar lang geen punten hebben verdiend worden van de wachtlijst verwijderd.