Home » Het bestuur

 

Het Bestuur is elke zaterdagmorgen aanwezig van 10:00 uur tot 12:00 uur en bestaat uit:

Voorzitter Dhr J. Grote Ganseij
Penningmeester Dhr R. Binnendijk
2e Penningmeester Dhr R. LeNoble
Secretaris Dhr J. Geelen
Algemeen Mevr E. Jeunink

De  e-mail adressen zijn:

Voor het bestuur,

Secretarisnutengenoegencapelle@gmail.com

 

Alléén mail voor de Penningmeester,

penningmeester@nutengenoegencapelle.nl

Bankrekening:     NL92 RABO 0141971673

 

De Website wordt beheerd door,

Dhr. J.l (Bert) van Deventer.

webmaster@nutengenoegencapelle.nl

 

De Nieuwsbrief wordt verzorgd door,

Mevr. E. Hoogerwerf

Email naar de nieuwsbrief