Hoewel het in sommige gevallen mogelijk is om planten met de hand te bestuiven, is bestuiving door insecten (en dan vooral de honingbij) vele malen efficiënter en goedkoper.

Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van ons voedsel, met name groenten en fruit, en zelfs voor meer dan 85% voor de wilde planten in onze natuur. Volgens de laatste onderzoeken gaat dit niet alleen om de gehouden bijen, maar juist ook om de in het wild voorkomende soorten. In ons land dreigt voor meer dan de helft van de wilde bijensoorten het gevaar dat ze verdwijnen. En zonder bestuiving en bestuivers zoals (wilde) bijen, is er dan veel minder opbrengst en kwaliteit van ons voedsel .

Wilde bestuivende soorten zijn hommels, solitaire bijen en zweefvliegen.

 

De zweefvliegen onderscheiden zich van de bijen door hun korte voelsprieten. Heel wat soorten lijken sterk op bijen of wespen. De volwassen zweefvliegen voeden zich hoofdzakelijk met nectar terwijl de larven in symbiose leven of echte rovers (bijvoorbeeld van bladluizen) zijn.

 

Men schat dat er ongeveer 350 soorten wilde bijen zijn. Het betreft zowel sociale soorten (bijvoorbeeld hommels) als solitaire soorten (die zelf hun nakomelingen opvoeden) ze voeden zich voornamelijk met stuifmeel en nectar en bezitten een speciale structuur om het stuifmeel te oogsten (borstels, korfjes, geveerde haartjes) vandaar dat ze uitstekende bestuivers zijn.

De vlinders zijn natuurlijk hele populaire bestuivers. Er zijn dagvlinders en nachtvlinders. Wat vlinders vooral onderscheidt t.o.v. andere bestuivende insecten is hun tong. Hun tong is namelijk zeer lang en zeer soepel, en is uiterst geschikt om nectar van bloemen te verzamelen.

Zorg voor onze natuur u kunt meehelpen door struiken en planten in uw tuin te zetten die veel bijen en vlinders aantrekken.

 

Veel tuinplezier,

Bert