Home » Afvoeren van diverse materialen

Het schema voor het ophalen van het groenafval in 2020 is:

maandag    27 januari

maandag    24 februari

maandag    30 maart

dinsdag      28 april

maandag    25 mei

maandag    29 juni

maandag    27 juli

maandag    31 augustus

maandag    28 september

maandag    26 oktober

maandag    30 november

U kunt vanaf de zaterdag ervoor uw groen-afval op de bekende plaats deponeren voor het oud ijzer verzamel hok.

Wilt u het groenafval zo hoog mogelijk opstapelen, dit omdat de nieuwe firma over een grotere wagen beschikt, daarom moet er ruimte overblijven om te manoeuvreren.