Elke laatste maandag van de maand wordt het groenafval door Irado opgehaald.

U kunt vanaf de zaterdag ervoor uw groen-afval op de bekende plaats deponeren voor het oud ijzer verzamel hok.

Wilt u het groenafval zo hoog mogelijk opstapelen, dit omdat het bedrijf over een grote wagen beschikt, daarom moet er ruimte overblijven om te manoeuvreren.