Let op!!

Grofvuil 6 mei 

Op veler verzoek is er weer een mogelijkheid gecreëerd om grofvuil in te leveren.
Deze keer komt Irado het vuil op maandag 6 mei ophalen. Zaterdag 4 en zondag 5 mei kan er afval worden gedeponeerd op de betonplaat naast de winkel. 

Het afval wel graag minimaal een meter van de opstallen plaatsen en de weg vrij houden. De vrachtwagen moet naast het grofvuil geparkeerd kunnen worden en de grijper moet het vuil kunnen pakken zonder een gebouw of voorraadhok te raken. 

Het verzoek van het bestuur blijft om grofvuil zoveel mogelijk zelf af te voeren. 

Wil Dijkshoorn

 

Elke laatste maandag van de maand wordt het groenafval door Irado opgehaald.

U kunt vanaf de zaterdag ervoor uw groen-afval op de bekende plaats deponeren voor het oud ijzer verzamel hok.

Wilt u het groenafval zo hoog mogelijk opstapelen, dit omdat het bedrijf over een grote wagen beschikt, daarom moet er ruimte overblijven om te manoeuvreren.