Nutengenoegencapelle.nl
Home » Het bestuur

Het Bestuur is elke zaterdagmorgen aanwezig van 10:00 uur tot 12:00 uur en bestaat uit:

Voorzitter Dhr R. Wolvekamp.
Penningmeester Dhr R. LeNoble.
Secretaris Dhr J. Geelen.
Algemeen Dhr G. Vermeulen.
Algemeen Mevr E. Jeunink.
Algemeen Mevr M. Lampe - de Wit.

De  e-mail adressen zijn:

Voor het bestuur,

Secretarisnutengenoegencapelle@gmail.com

 

Alléén mail voor de Penningmeester,

penningmeester@nutengenoegencapelle.nl

Bankrekening:     NL92 RABO 0141971673

 

De Website wordt beheerd door,

Dhr. J.l (Bert) van Deventer.

webmaster@nutengenoegencapelle.nl

 

De Nieuwsbrief wordt verzorgd door,

Mevr. E. Hoogerwerf

Email naar de nieuwsbrief